Hợp tác đầu tư

Bên cạnh là Tổng thầu thiết kế và xây dựng, HICON luôn mong muốn tìm kiếm các đối tác đầu tư để cùng triển khai các dự án đem lại giá trị gia tăng cho cộng đồng.